Plan rada Turističke zajednice grada Koprivnice za 2018. godinu

PLAN RADA 2018. 

opširnije

Statut

Statut Turističke zajednice grada Koprivnice

opširnije

Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/15 i NN 85/15 ) donosi se Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama

opširnije

Poslovnik Skupštine

Poslovnik Skupštine Turističke zajednice

opširnije

Poslovnik TV

Poslovnik Turističkog vijeća

opširnije

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu

opširnije

Sistematizacija

Sistematizacija radnih mjesta

opširnije

Poslovnik NO

Poslovnik Nadzornog odbora

opširnije

Plan rada

Plan rada za 2016. godinu

opširnije

Povjerenik o informiranju

Odluka o Povjereniku za informacije

opširnije