Turistička zajednica grada Koprivnice

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 7, 48000 Koprivnica
Telefon: + 385 48 621 433
Fax: +385 48 623 420

Radno vrijeme:  Ponedjeljak-Petak 08:00-16:00

                          Subota 09:00-12:00

Web: www.koprivnicatourism.com
E-Mail: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr

Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/Renesansni-Renaissance-festival-Koprivnica-Croatia 

https://www.facebook.com/turistickazajednica.koprivnica 

Twitter: https://twitter.com/TZKoprivnica