Lokacije punionica za električne automobile

  1. Komunalac - Potočna ulica
  2. Podravka - Ulica Ante Starčevića
  3. Gradska tržnica - Esterova ulica
  4. Kampus - Peteranska ulica
  5. Elektra - Ulica Hrvatske državnosti