Plan rada Turističke zajednice grada Koprivnice za 2020. godinu

PLAN RADA 2020.

opširnije

Financijsko izvješće

Financijsko izvješće za 2019. godinu

opširnije

izvješće o radu

Izvješće o radu 2019. 

opširnije

Statut

Statut Turističke zajednice grada Koprivnice

opširnije

Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/15 i NN 85/15 ) donosi se Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama

opširnije

Plan rada Turističke zajednice grada Koprivnice za 2019. godinu

PLAN RADA 2019.

opširnije

Poslovnik Skupštine

Poslovnik Skupštine Turističke zajednice

opširnije

Plan rada Turističke zajednice grada Koprivnice za 2018. godinu

PLAN RADA 2018. 

opširnije

Poslovnik TV

Poslovnik Turističkog vijeća

opširnije

Financijsko izvješće

Financijsko izvješće za 2017. godinu

opširnije