Zakoni

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ODLUKA

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJA

opširnije

Propisi

Propisi

opširnije

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup infomacijama

opširnije