Culturevive i Culturevive II

Turistička zajednica grada Koprivnice dva je puta uspješno realizirala prijavu projekta iz pretpristupnih fondova EU za razdoblje 2010. - 2012. godine u suradnji sa partnerima Udrugom Međimurske roke iz Čakovca i Udrugom starih zanata iz Zalaegerszega u Mađarskoj.

Naime, riječ je o iznimno zahtjevnim projektima pod nazivom "Udruživanje snaga u pronalaženju, unapređivanju i njegovanju kulturne baštine područja kroz udruženu organizaciju kulturnih događanja“. Financijska konstrukcija svakog od projekata iznosi gotovo 100.000,00 eura, od čega je na Turističku zajednicu grada Koprivnice otpala trećina.

Realizacija koncepta projekta bazirana je na Renesansnom festivalu, a bila je zamišljena kroz suradnju i gostovanja partnera na domicilnim eventima, što znači da je koprivnički mega povijesni spektakl Renesansni festival dobio nove sudionike, a sufinancirala se i izrada kostima, obuća za mušketire i haramije i dr. Također, ovim su projektom koprivnički stari zanati promovirali našu destinaciju, ali i zemlju u Mađarskoj, te u Čakovcu s ciljem očuvanja i prezentiranja davno zaboravljenih vještina i kulturne baštine Koprivnice i Podravine.

Aktivnosti vezane uz projekt provodile su se u razdoblju 2010. - 2012.  godine, što je značilo dodatan napor za djelatnike i vanjske suradnike Turističke zajednice grada Koprivnice, uz već postojeće kompleksne projekte koji se kontinuirano realiziraju svih ovih godina. Pri tome moramo istaknuti financiranje ovog projekta te već postojećeg Renesansnog festivala europskim novcem, a ne sredstvima poreznih obveznika.