Four towers

Starinski običaji i bogato znanje naslijeđeno iz prošlih vremena zanemareni su segmenti u današnjem društvu. Cilj projekta „Četiri tornja" je da, sudjelovanjem 5 projektnih partnera (Gradska samouprava grada Nagykanizse, Gradska samouprava grada Kaposvara, Turistička zajednica grada Koprivnice, Turistička zajenica grada Čakovca, Sveučilište Pannonia – Campus u Nagykanizsi), promijeni tu situaciju. 

U okviru raznih aktivnosti i priredaba pokušava se skrenuti pozornost javnosti na rad lokalnih proizvođača u hrvatsko-mađarskoj pograničnoj regiji. Na taj se način želi spriječiti zaborav starih običaja i tradicionalnih proizvoda.

Projektni partneri stvaraju jedno virtualno, tematsko putovanje čije „stanice" čine lokalni proizvođači i njihovi proizvodi. Nadalje, proizvođači će imati mogućnost izlagati i moći će prodavati svoje proizvode na velikim, poznatim priredbama u svojoj zemlji te na drugoj strani granice. Stoga je glavni cilj projekta izraditi bazu podataka lokalnih proizvođača koja organizatorima priredaba, turistima, ali i lokalnom stanovništu može olakšati pronalaženje i otkrivanje tradicionalnih lokalnih vrijednosti. Tijekom projekta stvara se brand „Četiri tornja" koji služi za promoviranje lokalnih proizvođača i njihovih proizvoda: izdavat će se razni promotivni i informativni materijali i turističke karte, izradit će se mobilne aplikacije, putokazi i informativne ploče kako bi se na što više načina promoviralo virtualno tematsko putovanje koje se oslanja na lokalne proizvođače.

Krajnji će rezultat projekta biti stvaranje virtualnog tematskog puta koji će biti obilježen jednim zajedničkim bradnom te će spajati aktualne lokalne i povijesne vrijednosti dviju zemalja. Na taj će način projekt „Četiri tornja" pridonositi očuvanju i promoviranju tradicionalnih vrijednosti, starinskih zanata i proizvoda te daljnjem razvijanju kulturnih interakcija u pograničnoj regiji.

Ukupna vrijednost projekta je gotovo 350.000 eura, a na TZ grada Koprivnice otpada gotovo 66.000 eura. Projekt se temelji na organizaciji turističkih manifestacija koje će poslužiti kao platforme za promidžbu te direktnu prodaju proizvoda lokalnih proizvođača iz Hrvatske i Mađarske. Naravno, koprivničke manifestacije involvirane u projekt su Renesansni festival i Podravski motivi.