Iznajmljivanje kućica i štandova

Cijene su sljedeće:

Najam štanda:
- do 3 dana = 100,00 kn + PDV
- 4 - 10 dana = 250,00 kn + PDV
- 11 - 20 dana = 400,00 kn + PDV

Najam kućice:
- do 3 dana = 500,00 kn + PDV
- 4 -10 dana = 1000,00 kn + PDV
- 11 - 20 dana = 2000,00 kn + PDV

Za najam kućice ili štanda, javite nam se u ured ili putem telefona.