Najam palisada

Cijena najma palisade po komadu su:

do 3 dana = 50,00 kn + PDV
4 - 10 dana = 100,00 kn + PDV
11 dana i više = 150,00 kn + PDV