Plan rada Turističke zajednice grada Koprivnice za 2020. godinu


1.   UVOD

 

Ostvarenje programa rada Turističke zajednice grada Koprivnice u 2020. godini pretpostavlja realizaciju cijelog niza projekata različitih profila i u ingerenciji različitih subjekata, koji međutim svaki na svoj način pridonose pozicioniranju Koprivnice kao turističke destinacije. Dakle, u nastojanju realizacije barem većeg dijela ovog programa, Turistička zajednica će nastojati ostvariti što uspješniju suradnju sa svim turističkim subjektima, lokalnom samoupravom, županijskim vlastima, te ostalim turističkim zajednicama na području Koprivničko-križevačke županije, a naročito regije (Grupacija TZ gradova središnje Hrvatske i PPS destinacija), kao i svim ostalim subjektima vezanim za razvoj turizma (programi Strukturnih fondova i fondova EU – suradnja s Mađarskom i eventualno Slovenijom te zemljama Jugoistočne i Zapadne Europe).


Glavne smjernice djelovanja turističke zajednice grada Koprivnice u 2020. godini vezane su uz osnovne zadaće turističke zajednice:

 

 1. poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti;
 2. suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama turističkog prometa;
 3. poticanje, koordinacija i organiziranje kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, športskih i drugih priredbi;
 4. poticanje zaštite, održavanja i obnove kulturno-povijesnih spomenika;
 5. poticanje i organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora;
 6. poticanje i pomaganje razvoja turizma u mjestima koja nisu turistički razvijena;
 7. program promocije;
 8. ustrojavanje turističkog informativnog centra;
 9. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada Koprivnice;
 10. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada Koprivnice;
 11. izrada izvješća o izvršenju zadaća, analiza i ocjena izvršenja programa rada i financijskog plana;
 12. obavljanje i drugih poslova od interesa za promicanje turizma na području grada Koprivnice.

 

Ovakva brojnost i raznovrsnost osnovnih zadaća turističke zajednice te njihova kompleksnost zahtijevaju izniman ljudski angažman (stručnost, kreativnost, odgovornost i dr.) kao i raspoloživost opsežnijih materijalnih sredstava.


2.  PROGRAM RADA

 

 

Intenzivne aktivnosti Turistička zajednica grada Koprivnice će se nastaviti i tokom slijedeće, 2020. godine.

Turistička zajednica grada Koprivnice vjerojatno je turistička zajednica koja producira najviše manifestacija tijekom godine u odnosu na druge u Hrvatskoj te jedina u našoj Županiji koja je etablirala jedno događanje kao TOP manifestaciju na razini države. Razlog takvog stanja je zasigurno u angažmanu djelatnika i vijećnika TZ, ali i u nemogućnosti pronalaženja gospodarskog partnera koji bi uz pomoć Turističke zajednice ili u vlastitom angažmanu realizirao spomenute aktivnosti u vlastitom interesu, kao i u interesu lokalne i šire zajednice. Uvjeti razvoja turizma na moru i na kontinentu nisu jednaki stoga je na Turističkoj zajednici velika odgovornost i teška zadaća u aktivnostima razvoja turizma u našem gradu i arealu.

Obzirom da je realizacija turističkih manifestacija samo jedna od većeg broja zadaća koje TZ mora tokom godine apsolvirati potrebno je u 2020. godini započeti rješavanje ovog problema, kako bi se TZ rasteretila balasta koji joj ne dozvoljava da se ozbiljnije pozabavi osnovnim problemom, a to je ŠTO UČINKOVITIJA PROMOCIJA NA CILJNIM TRŽIŠTIMA što bi u konačnici rezultiralo većim brojem posjetitelja (turista) u našem gradu i okolici tokom cijele godine, a ne samo u nekoliko dana manifestacija.3. FUNKCIONALNI MARKETING

 

Kroz zadaću funkcionalnog marketinga realiziraju se ciljevi turističke zajednice navedeni u uvodu i poduzimanju programske aktivnosti/projekti zbog kojih je turistička zajednica osnovana.

 

3.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆIH PROIZVODA/POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA TURISTA

 

Novi turistički proizvod

 

Obzirom da se grad Koprivnica pozicionirao kao Grad koprive, sustavno se svake godine radi na unapređivanju i diverzifikaciji seta suvenira od te naoko neugledne biljke. U 2017. razvijena su 2 nova vrlo značajna i tržištu zanimljiva segmenta, riječ je o čokoladi i pralinama na bazi koprive te Guinessovom parfemu od koprive. U 2018. i 2019. se poradilo na razvijanju prvog Koprivničkog piva od koprive te osmišljavanju „košare od koprive“ – jedinstvenog proizvoda koji objedinjuje najatraktivnije i najreprezentativnije proizvode od koprive. Cilj je u 2020. marketinški obraditi ovaj turistički brand te izraditi višejezičnu brošuru o svim proizvodima od koprive.

 

Nositelj: TZ Koprivnice

Rok: 2020.

 

 

3.1.1. TIC

 

Zadaća TIC-a je bolje informiranje turista. U skladu s time u TIC-u TZ Koprivnice rade kompetentne i stručne osobe, dok se s druge strane nastoji razvijati nove promotivne materijale prilagođene turistima za njihovo lakše informiranje.

 

3.1.2. TURISTIČKE MANIFESTACIJE

 

Zasigurno najobimniji segment aktivnosti Turističke zajednice u proteklih 20 godina koji Turističku zajednicu grada Koprivnice svrstava u vrh najaktivnijih TZ u Hrvatskoj. Kontinuitet i progresija u  kreiranju novih manifestacija nalaže potpuni angažman zaposlenih u TZ, ali i uključivanje velikog broja honorarnih djelatnika kao i stručnjaka svih vrsta.

Manifestacije koje organizira Turistička zajednica ili je njihov suorganizator najčešće su kolaž povijesnih, kulturnih, zabavnih, rekreativnih i drugih čimbenika.

a) kulturno zabavne manifestacije

 

«PODRAVSKI MOTIVI» - 12. – 14. lipnja 2020.

 

Podravski motivi već tradicionalno u simbiozi s Gradskim parkom polučuju dobre rezultate te su pozitivno prihvaćeni od strane izlagača.

Nažalost, unatrag dvije godine bilježimo pad posjećenosti, a samim time i izlagača (obrtnici, stari zanati, slikari) što dovodi u pitanje koncept i održivost same manifestacije. Intencija je okupiti struku i zajedničkim snagama unijeti dimenziju atraktivnosti te samim time podići nivo kvalitete.

Strukturalno, i dalje će Motivi ostati u Gradskom parku, na centralnom mjestu oko paviljona biti će naivci, a u širem radijusu ostali sadržaji (stari zanati, obrtnici, zabavni sadržaji,..). Glazbeni i zabavni programi također će se održavati na paviljonu i glavnom trgu i kao i prije temeljit će se većinom na domaćim snagama.

 

Nositelj: TZ Koprivnice

Rok: 12. – 14. lipnja 2019.

 

„RENESANSNI FESTIVAL“ – 20. – 23.  kolovoza 2020.

 

Manifestacija koja se održala ove godine četrnaesti puta na Gradskim bedemima, a koja je u iznimno kratkom vremenu pokazala opravdanje ideje i planiranja da preraste u jednu od najvećih i najatraktivnijih manifestacija ne samo u Hrvatskoj već i mnogo šire s posjećenošću 50.000 turista.

Renesansni festival je nakon prošlogodišnjeg drugog mjesta proglašen turističkom manifestacijom godine 2019./2020. što je povijesni uspjeh jer je po prvi puta ta nagrada stigla u naš Grad i Županiju te je svakako demantirala sve one koji uporno u prvi plan ispred Renesansnog festivala neopravdano stavljaju druga Županijska događanja.

Pokazatelj da je tome doista tako je uvrštavanje Renesansnog festivala već petu godinu za redom u elitno društvo TOP 10 manifestacija Hrvatske, uz bok mega manifestacijama poput Ultre, IN Music festivala, Špancirfesta, Riječkog karnevala  i dr. s iznimnim proračunima koji su 10 i više puta veći od našeg, što je dokaz da za kvalitetan program nije potreban samo novac. Intencija je i iduće godine ostati u toj konkurenciji što će biti lagano jer se očekuje nadogradnja sadržaja, veće ulaganje u marketing, veći interes sponzora, a samim time i veća posjećenost.

Ukoliko se nastavi pozitivan trend brojnosti sudionika Renesansnog festivala, sljedeće bi godine moglo biti nadmašeno dosadašnjih 1300 kostimiranih likova. Uz partnerski odnos sadašnjih partnera te potencijalnih novih manifestacija će imati snagu da uistinu opravda sva očekivanja koja su iznimno visoka , a koje smo si i sami zacrtali. Interes građana da se aktivno uključe u događanja manifestacije je velik što je još jedan od dokaza da je manifestacija naišla na nepodijeljene simpatije kao nijedna do sad, a što je od iznimnog značaja za njenu budućnosti.

Od Gradskih institucija do sad se uključio Muzej grada Koprivnice koji se sjajno nadopunjuje svojim kompatibilnim programom, dječji vrtići s roditeljima. Što se tiče ostalih, potrebna je inicijativa i program s njihove strane jer mogućnosti prezentiranja šireg programa su iznimne.

Iz godine u godinu sve je veći interes gospodarstva (naročito ugostiteljstva i obrtništva) za što komercijalnijim uključivanjem u događanja što je i jedan od glavnih ciljeva naših aktivnosti,  a što nas posebno raduje. Bitan moment ove godine je i činjenica da se ponovno tražio krevet više u našim hotelima i pansionima, a što bi željeli da se ponovi i idućih godina, kao i u drugim intervalima.

Konfiguracija povijesnog prostora omogućava dugoročno, organiziranje vjerojatno i najveće manifestacije tog tipa na povijesnoj lokaciji u Europi.

S obzirom na velik broj sadržaja koje ni posjetitelji nisu mogli sve apsolvirati, već ponavljanjem istih postigao bi se uz još veću i širu promociju, mnogo veći efekt od ovogodišnjeg, a koji je iznad svih očekivanja.

S obzirom da ovaj projekt, kao i neki drugi (Fašnik, stari zanati i dr.) uvelike nadilazi dužnosti, djelokrug pa i mogućnosti turističke zajednice, potrebno je hitno ustrojiti Asocijaciju koja će se fokusirati i baviti ovom problematikom, kao što je slučaj u drugim sredinama u Hrvatskoj.

Kao i na svim manifestacijama koje organiziramo, dali smo mogućnost sudjelovanja svim ugostiteljima.

Sljedeće godine poraditi će se na dovođenju novih nacija (uz postojećih petnaestak) kako bi se oplemenila internacionalizacija eventa te se sustavno svake godine radi i na novim dodanim vrijednostima, programskoj nadogradnji. Zbog rasta manifestacije, ali i smanjenja rizika uzrokovanog eventualnim vremenskim neprilikama, razmišljamo da se manifestacija u 2020. godine odvija čak dva vikenda te da sve radove ponovno obavlja građevinska tvrtka. Kao i u 2019. nastaviti ćemo trend izbacivanja plastike iz svih segmenata manifestacije, ispeći ćemo pet tisuća reljefnih krigli koji će se rentati ili zadržati kao suvenir, glavna tema će se najvjerojatnije vezati uz „lakrdijaštvo, srednjovjekovne zabavljače“.

Najveći pomak učinjen je potpunim zagrađivanjem prostora palisadama kao i evidencijom posjetitelja, a s istim trendom ćemo nastaviti i u 2020. godini uz nešto višu ulazninu od 10-20 kn (petak – 10 kn; subota - 20 kn; nedjelja – 15 kn) kako bismo osigurali programsku nadogradnju i diverzifikaciju.

 

Nositelj: TZ Koprivnice

Rok: 20. – 23. kolovoza 2020.

 

„KOPRIVNIČKI FAŠNIK“ 22. veljače 2020.

 

Manifestacija koja ima tradiciju u našem Gradu, ali nema turističke vrijednosti stoga nema ni pretenzije da bude središnja i jedna od najvažnijih, samim time što u Hrvatskoj postoji nekoliko gradova gdje su manifestacije ovakve vrste najveće manifestacije tih gradova te bi bilo kontraproduktivno kopirati  neke sredine koje su iz ove tematike izgradile svojevrsni brend. Kulturna i tradicijska vrijednost ove manifestacije nije upitna, stoga bi već od ove godine trebalo težište organizacije postepeno prebacivati na Gradske institucije kojima je ovakva tematika bliska, kao i na udruge koje bi osim sudjelovanja, podnijele i organizacijski teret, a sve s ciljem da se ova ostavština očuva.

 

Nositelj: TZ Koprivnica

Rok: 22. veljače 2020.


b) sportske manifestacije

 

„RIBOLOVCI SVOME GRADU“ – 04. - 05. travnja 2020.

 

Manifestacija sportskog karaktera koja okuplja natjecatelje iz raznih dijelova Hrvatske. Natječe se u više disciplina, dok je najinteresantnije nadmetanje u kuhanju fiš – paprikaša. Samu manifestaciju upotpunjuju stari obrti koji se tematski uklapaju i pridonose atraktivnosti događanja.


Nositelji: TZ Koprivnice u suradnji s Športskim ribolovnim društvom KC

Rok : 04.- 05. travnja 2020.

 

c) ostale manifestacije (TZ organizator i suorganizator)

 

SAJAM CVIJEĆA I KOPRIVE

KOPRIVNIČKA BAJKA – tehnički support Gradu (kućice štandovi) i organizacija sajma

KOPRIVNIČKO LJETO

EUROPSKI TJEDAN KRETANJA

DAN GRADA

DOČEK NOVE GODINE


SAJAM CVIJEĆA I KOPRIVE – 01. – 03. svibnja 2020.

 

Već je postala tradicija da u vrijeme prvosvibanjskih dana cvjećari s područja Županije u našoj organizaciji ukrašavaju, inače neiskorišteni Trg bana J. Jelačića, na zadovoljstvo mnogobrojnih posjetitelja.

Manifestacija nema direktni turistički karakter, ali je važna zbog podizanja svijesti građana o uređivanjima mjesta boravka, a na taj način i našeg grada.


Nositelj: TZ Koprivnice

Rok: 01. – 03.  svibnja  2020.3.1.3. GRUPACIJA TZ GRADOVA SJEVERNE HRVATSKE

 

Koprivnička turistička zajednica je inicijator ovog interesnog udruživanja, prvog takve vrste u sustavu HTZ-a. Početne aktivnosti već daju rezultate (bolje i jeftino kolanje informacija unutar područja Grupacije, zajednička i iznimno jeftina promocija u ostalim dijelovima Hrvatske i dr.), a iduće godine potrebno je napraviti još jedan iskorak za koji već postoje planovi (udruženo internet oglašavanje u zemlji i inozemstvu, zajednički nastup na sajmovima, zajedničko studijsko putovanje i dr.).  Dosad su izdane dvije brošure - „Dvorci i utvrde“ i „Lifestyle destinacije“ koja je namijenjena agencijama, sajmovima i ostalim turističkim subjektima. Isto tako osmišljen je i zaokružen itinerar koji obuhvaća područja gradova u spomenutom projektu, a svojom fleksibilnošću okrenut je svim segmentima gostiju.

Iduće godine planiramo provesti nekoliko zajedničkih marketinških aktivnosti izvan Hrvatske.


 

3.2. KOMUNIKACIJSKE TEHNIKE

 

3.2.1. TISKANJE BROŠURA, KARTI, VREĆICA, LETAKA, MONOGRAFIJE, BANERA I DR.

 

Ø  Dotisak promo CD-a „KOPRIVNICA GRAD SA SRCEM“

Ø  Izrada kataloga „KOPRIVNICA GRAD SA SRCEM“

Ø  Letak – deplijan «VODIČ DOGAĐANJA 2020.»

Ø  Prospekt «PODRAVSKI MOTIVI »

Ø  Letak-deplijan «PROGRAM PODRAVSKIH MOTIVA»

Ø  Prospekt  „RENESANSNI FESTIVAL“

Ø  Letak – deplijan „PROGRAM RENESANSNOG FESTIVALA“

Ø  Plakat „Renesansni festival“

Ø  Jumbo plakat „Renesansni festival“

Ø  Plakat „Podravski motivi“

Ø  Jumbo plakat „Podravski motivi“

Ø  Baneri Podravski motivi i Renesansni festival

Ø  Dotisak deplijana Koprivnica – hrvatski, engleski, njemački, mađarski

Ø  Sufinanciranje promotivnih  materijala drugima

Ø  Majica Renesansni festival / Podravski motivi

Ø  Kruna Renesansni festival

Ø  Vrećica obostrana

 

Programsko bogatstvo tijekom godine potrebno je ponuditi pravovaljanim pisanim materijalima, koji će biti dostupni što većem broju ciljanih skupina.

U izradi materijala potrebno je iznalaziti nove suradnike po pojedinim područjima, a za tiskanje istih, korištenje što prihvatljivijih vrsta papira i tehnologije. Na ovom području do sada smo postigli veliki napredak jer smo bez postojanja sličnih materijala promovirali zanimljiv broj prospekata i to u kvaliteti koja nam je omogućila kvalitetno predstavljanje u zemlji i inozemstvu.

 

3.2.2. OGLAŠAVANJE

 

Cilj oglašavanja koje TZ provodi samostalno ili udruženo je pravovremeno informirati ciljana turistička tržišta o događanjima u gradu Koprivnici. Oglašavanja se provode putem raznih medija, plakata, jumbo plakata te drugim komunikacijskim kanalima i to na području cijele Hrvatske.

 

Ø  Tiskovine

Ø  Radio

Ø  TV

Ø  Internet

Ø  Putem jumbo panoa diljem Hrvatske

 

Tiskovine

·         TZ (objava u Glasu Podravine, Večernjem listu, Regionalnom tjedniku, Lideru, itd.)

·         Renesansni festival (objava u Glasu Podravine, Večernjem listu i dr.)

·         Podravski motivi (objava u Glasu Podravine, Potrošaču)


Radio

·         TZ (Ludbreg, Glas Podravine, Drava)

·         Renesansni festival (Glas Podravine, Radio Drava, Radio Koprivnica, Radio Sljeme, Otvoreni radio, Radio VŽ, Čakovec, Radio 101, BBR, RKC, HRT2, Radio Antena, Radio Kaj)

·         Podravski motivi (Glas Podravine, Drava, Čakovec, Radio 101, Radio VŽ, HRT 2, Radio Đurđevac, BBR, Otvoreni radio, Radio Antena, Radio Sljeme)


Televizija

·         Podravski motivi – spot na HRT-u, VTV, Srce TV

·         Renesansni festival – spot na HRT-u, VTV, Srce TV, Nova TV, RTL

 

Internet

 • Podravina.hr, tportal, 24 sata, Index.hr, Jutarnji list, Večernji list, klikaj.hr, Drava.info, varazdin.hr
 • Društvene mreže


Jumbo panoi za oglašavanje

·         uoči naših središnjih manifestacija Renesansnog festivala i Podravskih motiva   zakupljujemo reklamne jumbo panoe diljem Hrvatske (Hrvatske šume, Europlakat, Outdoor akzent, Slovenija i Mađarska).


Marketinške akcije prema ciljnim skupinama: (povezano s našim interaktivnim nastupima)

 

·         Maturalne grupe iz obalnog dijela Hrvatske u okviru Grupacije Turističkih zajednica Gradova Sjeverne Hrvatske. Jedna od aktivnosti novo koncipirane asocijacije srodnih, a do sada nepovezanih Turističkih zajednica koje su u stvari i najaktivnije turističke zajednice ovog dijela Hrvatske.

·         Zagreb (obitelji)

·         Grupe iz sjeverne Hrvatske

·         Grupe iz većih gradova Hrvatske

 

3.3. PRODAJA, PROMOCIJA I DISTRIBUCIJA

 

3.3.1. MOGUĆI NASTUPI NA SAJMOVIMA I MANIFESTACIJAMA:

 

Ø  Nastup na srednjovjekovnom sajmu u SAMOBORU (ožujak)

Ø  Markov  sajam u ZAGREBU – nastup s programom (svibanj)

Ø  Gostovanje na BLEDU, SLOVENIJA (srednjovjekovni sajam - lipanj)

Ø  Gostovanje DOMŽALE, SLOVENIJA  (izložba proizvoda od slame - lipanj)

Ø  BURGHAUSEN i INGOLSTADT, NJEMAČKA (srednjovjekovni sajmovi – srpanj)

Ø  Nastup na srednjovjekovnom sajmu u PAKOŠTANIMA (srpanj)

Ø  Nastup na povijesnoj manifestaciji u KLISU (srpanj)

Ø  Sudjelovanje na manifestaciji Porcijunkulovo u ČAKOVCU (kolovoz)

Ø  Nastup na srednjovjekovnoj manifestaciji u ORAHOVICI (kolovoz)

Ø  Srednjovjekovni sajam u ŠIBENIKU – nastup s programom (rujan)


Iznimno zahtjevna i umješna su promotivna nastupanja u zemlji, ali i u inozemstvu.

Najveće rezultate zasigurno polučuje „Markov sajam“ u Zagrebu, kojeg zagrepčancima organizira naša TZ te provodi najintenzivnije promotivne aktivnosti s obzirom da je Zagrebačka županija ciljano turističko tržište.

Osim „Markovog sajma“ koji je doista pravi logistički i organizacijski pothvat, s obzirom da se ne organizira u granicama našeg Grada, Gradska TZ se može pohvaliti i nastupima na sajmovima u Bledu, Ribnici (Slovenija), Šibeniku, Orahovici, Čakovcu. Osim promotivnog karaktera, koji je u prvom planu, interes u tim gostovanjima, a naročito domaćim eventima pronalaze razni gospodarski subjekti (koprivničke tvrtke i obrtnici) što je pokazatelj da je riječ o doista originalnim i nadasve atraktivnim projektima.

Nastupi na nekim drugim sajmovima i manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu koji trenutno nisu predviđeni, a za koje bi se pokazao interes u toku godine bili bi organizirani u skladu s našim mogućnostima.

 

3.4. EDUKACIJA

 

Edukacija zaposlenih u TZ

 

Potrebno je sudjelovanje na radionicama, seminarima, tečajevima, studijskim putovanjima ili kongresima koji donose nova znanja s područja turizma, naročito u novim trendovima koji se odnose na problematiku kontinentalnog i kulturnog turizma.

Direktor bi trebao kao i svake godine u okviru benchmarkinga posjetiti neku od većih povijesnih manifestacija u Europi kao i vodeće inozemne turističke sajmove.

 

4. ADMINISTRATIVNI MARKETING

 

4.1. TROŠKOVI UREDA

 

Ø  Materijalni izdaci

·         Uredski materijal

·         Materijal za čišćenje i održavanje

·         Potrošeni materijal - namirnice

·         Energija (struja, plin, gorivo)

 

Ø  Izdaci za usluge

·         Telefonske usluge, fax, mobitel

·         Usluge interneta

·         Usluge tekućeg održavanja

·         Knjigovodstvene usluge

 

Ø  Izdaci za zaposlene

·         Plaće Ured

·         Plaće TIC

·         Stručno osposobljavanje

·         Javni radovi

·         Dnevnice i razne naknade

 

Ø  Nematerijalni izdaci

 

4.2. Troškovi distribucije

 

Ø  Poštanske usluge

Ø  Usluge prijevoza

 

4.3. Troškovi rada tijela TZ

 

Ø  Reprezentacije

Ø  Studijska putovanja

Ø  Pokloni članovima Vijeća i Skupštine

 

5. TRANSFER PRORAČUNU GRADA KOPRIVNICE

 

Planirani transfer proračunu grada Koprivnice iznosi 10.000,00 kn od boravišne pristojbe.

 

 

6.  OSTALO


Programi Unije –  Interreg

 

Proteklih smo godina uspješno proveli 6 projekata financirana iz pretpristupnog programa Hrvatska – Mađarska, programa Unije – South East Europe i Interreg CBC programa Hrvatska - Mađarska. U 2020. se nadamo provedbi barem jednog od 10 prijavljenih projekata u 2019. koji su u fazi evaluacije. Dva projekta prijavljena u programu Interreg Dunav prošli su 2. fazu prijave te smo optimistični glede prihvaćanja barem jednog od njih.

 

Nositelj projekta: Turistička zajednica grada Koprivnice u suradnji s partnerima

Rok: 2020.


 

Znanstvena predavanja na temu Renesansnog festivala

 

Direktor Renato Labazan, kao predavač prisustvovao je u 2019. na brojnim skupovima, panelima, stručnim predavanjima vezanim uz Renesansni festival usmjerenim ka studentima, obrazovnom sustavu te turističkom sektoru, gospodarstvu.

Isti će se trend nastaviti i u 2020. jer je sve veći interes struke da se Renesansni festival kao primjer dobre organizacije prezentira u raznim gradovima diljem zemlje, a predavanja su za različite profile publike (ekonomska branša, prosvjetari, turistički sektor,...)

 

Nositelj projekta: Turistička zajednica grada Koprivnice u suradnji s partnerima

Rok: 2020.


 

Osmišljavanje projekta revitalizacije specifičnih PODRAVSKIH KLETI

 

Potrebno je osmisliti aktivnosti koje bi potaknule vlasnike starih objekata (većinom su to kleti) na njihovi zaštitu i obnovu u originalnom stilu, ali i pojedince koji planiraju novogradnju.

Prvi korak bi se trebao odnositi na edukaciju vlasnika o tradicijskoj i ambijentalnoj vrijednosti njihovog objekta, a u nekim budućim vremenima trebalo bi uvesti i potpore pojedincima koji se odluče na obnovu ili izgradnju tradicijskog objekta.

Smatramo da na ovakav način možemo stvoriti originalni element u razvoju turizma Koprivnice i Podravine.

 

Nositelj projekta: Udruga vinara i TZ Koprivnice

Rok: 2020.

Pokretanje inicijative transparentnosti srednjovjekovnih nalaza u Koprivnici

 

Prije nekoliko godina prilikom obnove Esterove ulice pronađene su hrastove grede kojima je najvjerojatnije bila popločana ulica u vrijeme srednjeg vijeka što je raritetni slučaj u europskim okvirima. Direktor TZ Koprivnica Renato Labazan tada je predložio nadležnima (Muzej i Grad) da se barem jedan dio tog nalazišta ostakli kako bi stanovništvo, a naročito budući posjetitelji mogli vidjeti ovaj zanimljiv i raritetni nalaz. Gotovo u isto vrijeme odvijala se rekonstrukcija prostora crkve Sv. Nikole gdje su pronađeni izuzetno vrijedni temelji srednjovjekovne crkve, koji su također bili zatrpani. U nedostatku povijesnih artefakata ovakvi velebni nalazi značili bi enormno u pogledu turističkih atraktivnih kulturnih i povijesnih resursa koji su inače vrlo oskudni u komparaciji s mnogim drugim sredinama u okruženju. U smislu turističke konkurentnosti, njihovo ponovno pojavljivanje na svijetlu dana (ostakljivanje i interpretacija), bilo bi veliki korak naprijed.Dodjeljivanje priznanja pojedincima ili organizacijama za doprinos u razvoju turizma grada Koprivnice

 

 

Poticanje kreativnosti i zalaganja pojedinaca ili organizacija u razvoju turizma Koprivnice te njihova valorizacija.

 

Nositelj projekta : TZ Koprivnice

Rok: prosinac, 2020.


 

PIŠKORNICA

 

Problematika odlagališta smeća utjecati će na daljnji razvoj turizma ne samo u Koprivnici, već u cijeloj Podravini i Županiji te uzrokovati tendenciju pada turističkog interesa, a time i prometa. Narušavanje eko sustava naše Županije imati će negativne turističke učinke za sve turističke dionike – ugostiteljski objekti, smještajni objekti, trgovački centri, benzinske postaje, mali i srednji poduzetnici, velike kompanije pa je to goruće pitanje o kojem bi Skupština trebala zauzeti određeni stav.7. ZAKLJUČAK

 

Kontinuitet opsežnog programa rada Turističke zajednice grada Koprivnice za 2020. godinu, kao i prethodnih godina, nužno će zahtijevati povećan ljudski angažman, kako u kvantitativnom tako i kvalitativnom pogledu, bez obzira na globalnu gospodarsku krizu.

Potrebno je fokusirati aktivnosti na dosadašnje projekte kako bi se izbjegla suvišna širina sadržaja, stoga dosadašnje i onako velike projekte potrebno je u budućnosti „brusiti“ i dorađivati te što bolje marketinški prezentirati kako bi se plasirali na sve zahtjevnijem turističkom tržištu.

Turistička zajednica bi trebala biti savjetnik i koordinator ostalim turističkim subjektima koji razvijaju turističke proizvode te subjekte koji ih prodaju kako bi se turizam, kao gospodarska djelatnost sustavno i planski razvijao u našem arealu.

Moramo na kraju istaknuti veliku ulogu gospodarskih subjekata poput Podravke, Večernjeg lista, Carlsberg Croatie, Radenske, Hartmanna, Hrvatskih šuma, Hrvatske gospodarske komore, PBZ-a, Radija Sljeme, JVP-a i nekih drugih bez kojih bi naši projekti bili neizvedivi.

Svi pokazatelji su da će se takav trend izvrsne suradnje nastaviti i iduće godine, ali otvorena su vrata i drugim sponzorima, naročito u okviru naše TOP manifestacije Renesansni festival koja evoluira u jedno od najvećih povijesnih događanja u cijeloj Europi.

 

Bez obzira na evidentne probleme, poslovnu kompleksnost i sve ono što se veže uz intenzivne aktivnosti Turističke zajednice grada Koprivnice u konačnici bi naša nastojanja trebala rezultirati STVARANJEM         SVE ATRAKTIVNIJEG TURISTIČKOG PROIZVODA I JAČANJEM BRENDA GRADA KOPRIVNICE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor:

  Renato Labazan, prof.