Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica grada Koprivnice uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (
NN 25/13 NN 85/15). 
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije - 
NN 12/14; ispravak - NN 15/14.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Turističkoj zajednici grada Koprivnice:

o    poštom na adresu: Turistička zajednica grada Koprivnice, Trg bana Josipa Jelačića 7, 48000 Koprivnica

o    elektroničkom poštom: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr

o    osobno u Uredu Turističke zajednice grada Koprivnice, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.


Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija

Dopuna Zakona o pravu na pristup informacijama

Prilažemo također poveznicu sa službene stranice Povjerenika za informiranje za preuzimanje obrazaca:

http://www.pristupinfo.hr/hrpreuzimanje-obrazaca/