Đurđevac

_

Szentgyörgyvár

A régi várerődítmény Szentgyörgy város kellős közepén foglal helyet, védett természeti környezetével intrikus és csaknem valótlan történelmi, urbánus és építészeti egészet képez. Kulturális és történelmi szempontból ez Észak-nyugat Horvátország egyik legérdekesebb urbánus egésze. Tökéletes helyzete, gazdag múltja, építészeti ritkasága és potenciális kötődése a korszerű életmódhoz olyan lehetőségeket kínál, melyek még idegenforgalmilag és kulturálisan kihasználatlanok!

A Szentgyörgyi-homokbuckák

Szentgyörgytől (Đurđevac) keletre, Kapronca–Kőrös megyében, Kalinovac település irányában található egy Horvátországban egyedülálló természeti jelenség – a Szentgyörgyi-homokbuckák természetvédelmi terület. A több mint 30 éve védett területen még ma is láthatóak homok-dűnék maradványai. Fokozatos fásítással a szorgalmas szentgyörgyieknek sikerült nyugalomra bírni az “élő és véres homokot”, ahogyan azt egykor a drávamentiek emlegették.