Rasinja

_

Rasinja tízegynéhány kilométerre fekszik Kaproncától nyugatra, nem messze a drávamenti főúttól, mely Észak-Horvátország jelentősebb városait köti össze, kezdve Varasdtól nyugaton, egészen Eszékig keleten. A település félúton helyezkedik el Ludbreg és Kapronca között, a Kalnik-hegység első lankái előtt, ahol a Gliboki-patak eléri a Drávamenti-síkságot.

Rasinja kultúr-történelmi műemlékeivel jegyzi múltjának sajátosságait. A báni Inkey-család kastélyain és a Szt. Kereszt plébánia templomon kívül a településen Rasinja-vár értékes maradványait és a templárok Opoj nevű várának nyomait találjuk.

Az Inkey-kastély

Rasinján az új kastélyt a bárói Inkey-család építette a régi kúria és a vár gazdasági épületeinek helyén, mivel a régi vár, melyet a nemesség székhelyül használt, szűknek bizonyult.

A Rasinja-tó és a halastavak

A Rasinja-tó Rasinja település mellett, a Kalnik-hegység lankái előtt 35 hektáron terül el. Zöld rétek, sűrű erdők és a rasinjai szőlődombok veszik körül. 1984-ben a víztározó és az egykori rasinjai haltenyészet gátjának kiépítésével jött létre. Mélysége 1 – 6 méter és a Drávamentén legnagyobb halszaporulatáról ismert.