Reneszánsz Fesztivál

_

A Reneszánsz Fesztivál feleleveníti a törökellenes erődítmény – a Kaproncai-vár maradványait, miközben úrhölgyek, jobbágyok, főnemesek és királyok sétálnak, bátor vitézek és muskétások fegyverei csörögnek. A nemzetközi fesztivál környékünknek legnagyobb történelmi megnyilvánulása, mindezt és még sok más látványosságot jelenít meg.

A Reneszánsz Fesztivál a leglátványosabb és legeredetibb idegenforgalmi és történelmi rendezvény, melyen évről évre mind több a beöltözött résztvevő.

Garantált a magyar, cseh, osztrák, szlovén, olasz és szlovák vitézcsapatok, a kaproncai muskétások és „haramiák”, a zelingradi vitézek, a sibeniki várőrség, az Ezüst Sárkány Rend és a raholcai Ruzsica-vár vitézei, a kaproncai íjászok és számos egyéb együttes műsorának élvezete. A vitézek igyekeznek különböző ostromló fegyverekkel elfoglalni a Kaproncai-várat, kíméletlen harc folyik szemtől szembe.

A Reneszánsz Fesztiválon félszáz középkori kézműves óvja a feledéstől saját szakmáját. A kovács szorgalmasan kovácsolja az alabárdokat, kardokat és buzogányokat, hogy katonáink a várat megvédhessék az ostromló erőktől. A rendezvény számos új foglalkozást és látványosságot mutat be függetlenül a térséget sújtó recessziótól. Amellett, hogy Kapronca szabad királyi városi rangot kap tőle, Anjou-házi Lajos beszedi az adót és vámot a „vásároljunk horvát árut” mozgalom résztvevőitől.