Cjenik: najam štandova, kućica i palisada

_

Najam jumbo panoa dimenzija 4×3 i 5×2,5:

– jednostrano 15 dana – 80,00 €+PDV

-jednostrano 30 dana- 150,00 €+PDV

Najam štanda:
– do 3 dana = 25,00 € + PDV
– 4 – 10 dana = 50,00 € + PDV
– 11 – 20 dana = 80,00 € + PDV

Najam kućice:
– do 3 dana = 100,00 € + PDV
– 4 -10 dana = 150,00 € + PDV
– 11 – 20 dana = 300,00 € + PDV

Najam palisade po komadu:
– do 3 dana = 15,00 € + PDV
– 4 – 10 dana = 20,00 € + PDV
– 11 dana i više = 30,00 € + PDV

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na broj telefona: 048/621-433 ili putem mail-a: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr