Cjenik: najam štandova, kućica i palisada

_

Najam štanda:
– do 3 dana = 100,00 kn + PDV
– 4 – 10 dana = 250,00 kn + PDV
– 11 – 20 dana = 400,00 kn + PDV

Najam kućice:
– do 3 dana = 500,00 kn + PDV
– 4 -10 dana = 1000,00 kn + PDV
– 11 – 20 dana = 2000,00 kn + PDV

Najam palisade po komadu:
– do 3 dana = 50,00 kn + PDV
– 4 – 10 dana = 100,00 kn + PDV
– 11 dana i više = 150,00 kn + PDV

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na broj telefona: 048/621-433 ili putem mail-a: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr