EU projekti

_

Culturevive i Culturevive II

Turistička zajednica grada Koprivnice dva je puta uspješno realizirala prijavu projekta iz pretpristupnih fondova EU za razdoblje 2010. – 2012. godine u suradnji sa partnerima Udrugom Međimurske roke iz Čakovca i Udrugom starih zanata iz Zalaegerszega u Mađarskoj.

Naime, riječ je o iznimno zahtjevnim projektima pod nazivom “Udruživanje snaga u pronalaženju, unapređivanju i njegovanju kulturne baštine područja kroz udruženu organizaciju kulturnih događanja“. Financijska konstrukcija svakog od projekata iznosi gotovo 100.000,00 eura, od čega je na Turističku zajednicu grada Koprivnice otpala trećina.

Realizacija koncepta projekta bazirana je na Renesansnom festivalu, a bila je zamišljena kroz suradnju i gostovanja partnera na domicilnim eventima, što znači da je koprivnički mega povijesni spektakl Renesansni festival dobio nove sudionike, a sufinancirala se i izrada kostima, obuća za mušketire i haramije i dr. Također, ovim su projektom koprivnički stari zanati promovirali našu destinaciju, ali i zemlju u Mađarskoj, te u Čakovcu s ciljem očuvanja i prezentiranja davno zaboravljenih vještina i kulturne baštine Koprivnice i Podravine.

Aktivnosti vezane uz projekt provodile su se u razdoblju 2010. – 2012. godine, što je značilo dodatan napor za djelatnike i vanjske suradnike Turističke zajednice grada Koprivnice, uz već postojeće kompleksne projekte koji se kontinuirano realiziraju svih ovih godina. Pri tome moramo istaknuti financiranje ovog projekta te već postojećeg Renesansnog festivala europskim novcem, a ne sredstvima poreznih obveznika.

Iron Curtain Trail

Turistička zajednica grada Koprivnice jedan je od ukupno 15 partnera projekta Biciklističke rute Željezne zavjese, EuroVelo rute br. 13, za područje Republike Hrvatske i Mađarske financiran iz programa South East Europe. Projekt je proveden do kraja 2014., a zadatak hrvatskog partnera bio je da definira trasu od Međimurske pa do Osječko-baranjske županije te istu ugradi u rutu Željezne zavjese. U Koprivničko-križevačkoj županiji EuroVelo ruta slijedi biciklističku magistralu Drava Route.

Projekt je bio težak 1.403.441,05 eura od čega je Europska unija sufinancirala 85%. Grad Koprivnica također se nalazi na Ruti Željezne zavjese, a svi kulturni i turistički sadržaji našeg grada predstavljeni su na zajedničkoj internetskoj stranici i ostalim promotivnim materijalima EuroVelo ruta – http://www.eurovelo13.com/stages/hungary-croatia

EuroVelo ruta br. 13 duga je više od 7000 km i prati umjetnu granicu kojom je Europa bila podijeljena nakon Drugog svjetskog rata od Skandinavije do Crnog mora.

Michael Cramer, član Europskog parlamenta i utemeljitelj Rute Željezne zavjese obišao je područje uz Dravu u Hrvatskoj i Mađarskoj u ljeto 2012. godine, kada je posjetio i Koprivnicu. Gospodin Cramer, koji se uvjerio u vrijednosti i ljepotu dravskog krajolika u našoj zemlji, svesrdno se zalaže za što veći udio teritorija Republike Hrvatske u biciklističkoj ruti Željezne zavjese.

Four towers

Starinski običaji i bogato znanje naslijeđeno iz prošlih vremena zanemareni su segmenti u današnjem društvu. Cilj projekta „Četiri tornja” je da, sudjelovanjem 5 projektnih partnera (Gradska samouprava grada Nagykanizse, Gradska samouprava grada Kaposvara, Turistička zajednica grada Koprivnice, Turistička zajenica grada Čakovca, Sveučilište Pannonia – Campus u Nagykanizsi), promijeni tu situaciju.

U okviru raznih aktivnosti i priredaba pokušava se skrenuti pozornost javnosti na rad lokalnih proizvođača u hrvatsko-mađarskoj pograničnoj regiji. Na taj se način želi spriječiti zaborav starih običaja i tradicionalnih proizvoda.

Projektni partneri stvaraju jedno virtualno, tematsko putovanje čije „stanice” čine lokalni proizvođači i njihovi proizvodi. Nadalje, proizvođači će imati mogućnost izlagati i moći će prodavati svoje proizvode na velikim, poznatim priredbama u svojoj zemlji te na drugoj strani granice. Stoga je glavni cilj projekta izraditi bazu podataka lokalnih proizvođača koja organizatorima priredaba, turistima, ali i lokalnom stanovništu može olakšati pronalaženje i otkrivanje tradicionalnih lokalnih vrijednosti. Tijekom projekta stvara se brand „Četiri tornja” koji služi za promoviranje lokalnih proizvođača i njihovih proizvoda: izdavat će se razni promotivni i informativni materijali i turističke karte, izradit će se mobilne aplikacije, putokazi i informativne ploče kako bi se na što više načina promoviralo virtualno tematsko putovanje koje se oslanja na lokalne proizvođače.

Krajnji će rezultat projekta biti stvaranje virtualnog tematskog puta koji će biti obilježen jednim zajedničkim bradnom te će spajati aktualne lokalne i povijesne vrijednosti dviju zemalja. Na taj će način projekt „Četiri tornja” pridonositi očuvanju i promoviranju tradicionalnih vrijednosti, starinskih zanata i proizvoda te daljnjem razvijanju kulturnih interakcija u pograničnoj regiji.

Ukupna vrijednost projekta je gotovo 350.000 eura, a na TZ grada Koprivnice otpada gotovo 66.000 eura. Projekt se temelji na organizaciji turističkih manifestacija koje će poslužiti kao platforme za promidžbu te direktnu prodaju proizvoda lokalnih proizvođača iz Hrvatske i Mađarske. Naravno, koprivničke manifestacije involvirane u projekt su Renesansni festival i Podravski motivi.