Sportski sadržaji za rekreaciju

_

Posjetitelji avanturističkog duha mogu uživati u lovu i ribolovu, biciklizmu po označenim gradskim i prigradskim stazama, planinarenju, ali i ronjenju i drugim vodenim sportovima na jezeru Šoderica. Isto tako moguće je posjetiti i koprivničke bazene Cerine, koji će sa svojim mnogobrojnim i nadasve atraktivnim sadržajima zadovoljiti potrebe svih segmenata gostiju. Svakodnevna je i mogućnost korištenja biciklističkih staza u gradu i okolici. Nedaleko grada je i međunarodna podravska biciklistička magistrala „Dravaroute“.

Ljeti je glavna kupališna destinacija jezero Šoderica, a rijeka Drava je idealna za veslačke sportove. Drava pruža jedinstvene krajolike sprudova, strmih obala, rukavaca i poplavnih šuma, rijetke vrste biljaka i životinja te mogućnosti za ribolov, biciklizam, veslanje, kupanje i uživanje u prirodi.