Hlebinska škola naive

_

Hlebinska škola naziv je programa kulturno-turističke manifestacije u najpoznatijem selu naivne umjetnosti, u Hlebinama. Projekt je koncipirala i izvedbu provodi Agencija Pastorala d.o.o. iz Koprivnice koja održava umjetničke susrete, radionice, likovne kolonije, sajam naive i tečajeve naivnog slikarstva.

Manifestacija je naziv dobila po umjetničkom pokretu kojega je početkom tridesetih godina prošlog stoljeća pokrenuo slikar Krsto Hegedušić. On je, boraveći više puta u rodnome selu svojih roditelja, zapazio radove dvojice seoskih mladića, Ivana Generalića i Franje Mraza, te ih tematski usmjerio prema slikanju socijalnih motiva, uključujući ih time i u rad poznate umjetničke grupe “Zemlja”. Kako je ta grupa u svome programu imala i namjeru širenja umjetnosti u sve socijalne staleže, slučaj dvojice seljaka-slikara potvrdila je njihovu tezu o tome da umjetnička nadarenost nije ničija privilegija.

S godinama taj se pokret širio, najprije s pojavom trećeg velikog imena, Mirka Viriusa, a onda, poslije Drugog svjetskog rata i u pojavama Franje Filipovića, Dragana Gažija, Josipa Generalića, Mije Kovačića, Ivana Večenaja i Martina Mehkeka.

Danas slikarstvo i kiparstvo Hlebinske škole obuhvaća više od dvjesto imena, od najstarije do najmlađe generacije i, osim Hlebina, ima značajne i brojne predstavnike u selima Molve, Gola i Gornja Šuma te u gradovima Koprivnici i Đurđevcu, dakle, na uskom području Središnje Podravine, u promjeru od tridesetak kilometara.

Naivno slikarstvo Podravine karakteristično je po motivima iz svakodnevnog seoskog života, po smirenim krajolicima, ali i živim, “lokalnim” bojama, a osobito po jedinstvenom slikanju na staklu. Motiv, boja i tehnika toliko su tipični da sliku Hlebinske škole podjednako prepoznaju i stručnjaci i laici, i kritičari i obični ljubitelji.