Drava

_

Kulturne su znamenitosti uz rijeku Dravu posebno povezane s povijesnim događajima na ovom području. Brojna arheološka nalazišta svjedoče o ranom naseljavanju, a autentičnu kulturnu baštinu trude se očuvati i mnoga lokalna društva i organizacije.

Na putu uz Dravu ćete moći posjetiti razne muzeje, crkve i dvorce te doživjeti brojne tradicionalne proslave, od kojih će mnoge prikazivati stare običaje koje ovdje, možda više nego bilo gdje drugdje, ne namjeravamo zaboraviti.

Usprkos tome što rijeka Drava teče kroz urbana središta i na nekim je dijelovima ograđena umjetnim nasipima i jezerima hidroelektrana, čini se da to uopće ne ometa njezin suživot s prirodom. Između brežuljaka i po ravnici rijeka polako teče svojim koritom i pruža utočište mnogim životinjskim i biljnim vrstama.

Rijeka Drava svoje biljno i životinjsko bogatstvo pokazuje svima koji ga žele vidjeti i okusiti na vlastitoj koži. Aktivne sportaše bez dvojbe će privući mnoge sportske aktivnosti koje se nude na Dravi ili uz nju. Rijekom se možete spustiti čamcem, a vrlo je popularan i ribolov.

Uz Dravu postoji biciklistička ruta Drava route za one koji prakticiraju taj vid turizma.