Zakoni i propisi

_

Zakoni

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) ; (NN 88/10) ; (neslužbeno pročišćeni tekst Zakona o pružanju usluga u turizmu)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (neslužbeno pročišćeni tekst iz NN 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12 i 80/13) ; (NN 138/06); (NN 152/08); (NN 43/09); (NN 88/10); (NN 50/12); (NN 80/13)

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) ; (NN 88/10)

Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) ; (NN 59/09) ; Vlada RH: Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 97/13) ; Vlada RH: Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 158/13)

Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN 85/15 )

Propisi

Provedbeni propisi navedenih Zakona http://www.mint.hr/default.aspx?id=356

Propisi RH iz drugih područja važnih za turizam http://www.mint.hr/default.aspx?id=7976

Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica grada Koprivnice uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 NN 85/15).
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije – NN 12/14; ispravak – NN 15/14.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Turističkoj zajednici grada Koprivnice:

o    poštom na adresu: Turistička zajednica grada Koprivnice, Trg bana Josipa Jelačića 7, 48000 Koprivnica

o    elektroničkom poštom: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr

o    osobno u Uredu Turističke zajednice grada Koprivnice, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

o    službenik za informiranje: Mario Borštnar, tel: +385 (0)48 621 433

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija

Dopuna Zakona o pravu na pristup informacijama

Prilažemo također poveznicu sa službene stranice Povjerenika za informiranje za preuzimanje obrazaca:

http://www.pristupinfo.hr/hrpreuzimanje-obrazaca/