Stari zanati

_

U sklopu inicijative “Skrivena Podravina” te u suradnji sa Turističkom zajednicom područja Središnja Podravina intencija je oživjeti stare zanate, odnosno spasiti ih od zaborava.

Svjesni smo činjenice kako su majstori starih zanata osobe starije životne dobi, te znanje i iskustvo o starim zanatima nestaje s njima.

Stoga se 2021. godine pokrenuo projekt “radionica starih zanata” s ciljem prezentacije tradicijskih zanata Podravine te prenošenje znanja na mlađe generacije. Do sada su održane 2 radionice košaraštva, radionica ispiranja zlata na rijeci Dravi te radionica izrade slamnatih krovova. Sve radionice su polučile odlične rezultate te su privukle brojne zainteresirane.

U narednim aktivnostima planira se organizacija ostalih starih zanata, kao što su: kolarstvo, bačvartsvo, lončarstvo, kovačnica i sl.