2. DIGTOURISM NEWSLETTER


Digtourizam radne skupine u fokusu

Tijekom mjeseci lipnja i srpnja radne su skupine uspostavljene u sklopu projekta Digturizam. Glavni cilj ovih skupina je da prodube kompetencije koje treba ojačati ili razviti, a vezane su za pitanja razvoja turizma. Tako je nastalo ukupno 8 radnih skupina; 4 u Španjolskoj, 3 u Italiji i jedna u Hrvatskoj, u koje je uključeno ukupno 73 ljudi, uključujući administrativne stručnjake, poduzetnike  i poslovne ljude te profesionalce u turističkoj izobrazbi/poduci. Sastanci su se odvijali u četiri oka, ali i u virtualnom formatu.

Teme o kojima se raspravljalo bile su:

  • Kako transformirati turistički sektor u smislu održivosti, inkluzije i otpornosti;
  • Jeste li nazočili nekim oblicima obuke o inovacijama primjenjivih na vašu tvrtku/destinaciju?
  • Kako digitalizirati sektor turizma? Prednosti, ključni igrači i neophodni koraci u postupku.

 

Partnerski sastanak u Novari (Italija)

18.-19. listopada 2023.g.

Drugi sastanak partnera Europskog projekta DIGTOURISM, koji ima za cilj analizirati potrebe turističkog sektora u Italiji, Hrvatskoj i Španjolskoj, održan je u Novari (Italija) od 18. do 19. listopada 2023.g.

Tijekom ovog susreta, aktivnosti započete u studenom 2022.g su do tada izvršene, a aktivnosti koje slijede u narednom razdoblju su određene i podijeljene. Tako će se u mjesecima koji nadolaze održati radionice koje uključuju obrazovne profesionalce, poduzetnike i mjesne stručnjake iz turizma, a koji će razraditi kurikulum obuke/edukacije  koji zadovoljava potrebe profesionalaca u turističkom sektoru. Na sastanku se takođe počelo raspravljati  o nastavku projekta, kako bi se program obuke realizirao.

 

Istraživanje i mapiranje turizma

  1. listopada 2023.g.

Kako bi se analizralo turističke kapacitete u četiri ciljane regije: Sredozemlje, Središnja Europa, Sjeverna Europa i Istočna Europa, provedeno je onlajn istraživanje od srpnja mjeseca do listopada.

Glavni cilj ovog ostraživanja bio je identificirati potrebe, poteškoće i prilike u lancu vrijednosti, održivosti destinacija, te digitalizacija TURIZMA. Glavna ciljna skupina ovog istraživanja bila je poslovna zajednica, lokalni i državni službenici te stručnjaci u obrazovnaju i obuci obrtnika.

 

 

 

Analiza rezultata onlajn istraživanja

Studeni 2023.g.

Broj dionika onlajn istraživanja, kojim se istraživalo vještine analize u utrizmu, bio je 247 osoba. Od ovoga broja, 60% su žene, a 38% su muškarci starosne dobi između 31. i 65. godina. Što se tiče pripadnosti ispitivanih sektora, 49% su bili zaposlenici javnog sektora, 35% poduzetnici, a 16% profesionalci iz područja pružanja obuke/edukacije. 21% dionika bili su iz Hrvatske, 29% iz Italije i 50% iz Španjolske.

55% dionika misli da pružatelji usluga i proizvoda u turizmu nisu dobro povezani, te da postoji potreba da se iskustva i proizvodi turističkog sektora moraju poboljšati.

Nadalje, 92% vjeruje da turizma koristi lokalnom gospodarstvu te poboljšava javne usluge. 53% vjeruje da su certifikati kvalitete, okoliša i održivosti jamstva aktivnosti na održivom turističkom (proizvodu).

Što se tiče ‘smart’ turizma, 62% vjeruje da je glavni nedostatak istoga pomanjkanje javno- privatne suradnje, a 53% da je uzrok neodatstatak financijskih resursa. Glede pitanja može li digitalizacija razviti vjeronst i povjerenje kod turista, 75% su se izjasnila pozitivno po tom pitanju.

Comments are disabled.