Projektni sastanak u Novari – DIGTOURISM


Turistička zajednica grada Koprivnice u ulozi partnera projekta Digitourism, financiranog iz EU programa Erasmus+, nedavno je sudjelovala na drugom projektnom sastanku u gradu Novari, Italija. Cilj projekta je izraditi priručnik za male sredine baziran prvenstveno na digitalizaciji turističkih resursa i primjerima dobre prakse interpretacije kulturne baštine s naglaskom na ekološku održivost. Na sastanku su rezimirane dosadašnje aktivnosti te je dogovoren hodogram predstojećih projektnih zadataka.

Uz Turističku zajednicu grada Koprivnice i dva španjolska partnera, u projektu je još i partner iz Italije. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci, a osigurano je 100-postotno financiranje od strane Erasmus+ programa u visini od 60.000 eura na razini projekta.

Comments are disabled.