Pravila za osnivanje i djelovanje destinacijskog "PPS KLUBA"

13.04.2015

Temeljem Odluke s 5. sjednice Turističkog vijeća od 16. ožujka 2015. godine, Turistička zajednica grada Koprivnice donosi 

Pravila za osnivanje i djelovanje destinacijskog "PPS KLUBA"

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilima uređuju  zadaće, ustrojstvo i način djelovanja destinacijskog PPS kluba (dalje u tekstu: PPS klub). 


opširnije

Zapošljavanje

23.03.2015

Na temelju članka 48. Statuta Turističke zajednice grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 9/09.),  direktor Turističkog ureda Turističke zajednice grada Koprivnice 19.03.2015.godine, donio je

 

 

PLAN PRIJEMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U

TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA KOPRIVNICE ZA 2015. GODINU


I.

 

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Turističku zajednicu grada Koprivnica planira se u 2015. godini prijam:

- 1 osobe sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,  

 

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje te broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u priloženoj tabeli.

 

 

Viši stručni suradnik za turizam

 

Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke (odnosno VSS ekonomske struke- smjer turizam)

 

 

            1

 

 II.

 

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje.

Plan prijama provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

Natječaj traje od 24.03.2015.-31.03.2015.

Zamolbe će se zaprimati u uredu Turističke zajednice grada Koprivnice.

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 7, 48000 Koprivnica 


opširnije

Otvorena izložba fotografija projekta Željezna zavjesa

11.11.2014

Prošlog je tjedna u Domu mladih otvorena izložba fotografija projekta biciklističke staze „Željezne zavjese“ te je i ujedno održana press konferencija. Dogradonačelnik Mišel Jakšić otvorio je izložbu te  prisutne upoznao s aktivnostima spomenutog projekta.

Željezna zavjesa projekt je od nacionalnog značaja financirana iz EU programa South East Europe, Eurovelo 13, težak gotovo 1.500.000,00 €. U projektu djeluje 13 partnera čiji je zadatak bio kreirati zajedničku rutu od Finske do Crnog mora te izraditi strateške dokumente.

Turistička zajednica grada Koprivnice hrabro je ušla kao zamjenski partner na pola provedbe projekta te odradila aktivnosti koje nadilaze njezino područje djelovanja (uz našu Županiju kreirana je trasa i kroz Međimursku, Virovitičko-podravsku te Osječko-baranjsku županiju).


opširnije

Ruta Željezne zavjese - workshop sa nacionalnim dionicima

25.09.2014

Turistička zajednica grada Koprivnice početkom ovog tjedna sudjelovala je na partnerskom sastanku u Harkanyu, Mađarska u okviru projekta biciklističke staze Željezne zavjese, Eurovelo 13, financiranog iz EU programa South East Europe.

Vrijednost projekta je nešto više od 1.400.000,00 €, od čega na Koprivnicu otpada 30.000,00 €. Staza se proteže od Finske pa do Crnog mora.

Konkretno, na samom sastanku bilo je riječi o izradi Transnacionalnog akcijskog plana izgradnje infrastrukture na samoj trasi temeljem nacionalnih akcijskih planova svakog od partnera koji bi trebao biti finaliziran do kraja godine kada službeno završava projekt. Sve aktivnosti uglavnom su provedene sukladno planiranom te još predstoji završna konferencija koja će se održati u Mohacs gdje će svaki od partnera prezentirati nacionalnu trasu Željezne zavjese.


opširnije

Lendava - Projektni sastanak Iron Curtain Trail

03.06.2014

Proteklih je dana održan projektni sastanak i studijsko putovanje u Lendavi, Slovenija kojem je nazočila i Turistička zajednica grada Koprivnice kao jedan od partnera u projektu biciklističke staze „Željezne zavjese“ financiranom iz programa South East Europe.


opširnije

Radionica ICT

18.03.2014

Turistička zajednica grada Koprivnice, kao jedan od novoimenovanih partnera u projektu biciklističke rute „Željezne zavjese“ financiranom od strane EU programa South East Europe, organizirala je radionicu sa nacionalnim stakeholderima, odnosno predstavnicima Međimurske, Virovitičko podravske i Osječko baranjske županije koje uz našu Županiju čine dio rute Željezne zavjese.


opširnije

Podravski motivi - 19. - 21. lipnja 2015.

25.09.2014

Podravski motivi jedna su od najvećih kulturnih manifestacija ovog dijela Europe u kojoj se prožimlju iznimno atraktivni i posebni sadržaji: sajam naivne umjetnosti, sajam starih obrta, folklor, sajam antikviteta i gastronomska ponuda podravskog kraja. U tri dana održavanja posjećuju ih tisuće gostiju.


opširnije

Renesansni festival - 27. - 30. kolovoza 2015.

25.09.2014

KOPRIVNICA - Koprivnički gradski bedemi

  

Povijesni mega spektakl Renesansni festival sljubljivanje je kasno srednjovjekovnih povijesnih fakata i originalnosti Koprivnice, Podravine i Hrvatske s baštinskim vrijednostima zapadnoeuropskog kulturnog civilizacijskog kruga (čiji je dio i Hrvatska), koje se manifestiraju kroz brojne nastupajuće viteške, obrtničke i muzičke skupine iz gotovo deset europskih zemalja. Manifestacije je pravi primjer razvijanja europskog identiteta Grada i Regije.


opširnije